ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ ΠΟΥ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ

Οι εντολείς μας, εννέα επιζώντες του ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου, κρατήθηκαν άδικα επί έντεκα μήνες στις φυλακές κατηγορούμενοι για βαριές πράξεις και στιγματισμένοι από τα κυρίαρχα ΜΜΕ, που από την πρώτη στιγμή όχι μόνο δεν σεβάστηκαν το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δημοσιοποίησαν φωτογραφίες τους ακόμα και μέσα από το νοσοκομείο, με στόχο τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και την συγκάλυψη των πραγματικών αιτίων για το πολύνεκρο ναυάγιο. Ο στόχος, περαιτέρω, ήταν η εξυπηρέτηση του αφηγήματος, περί καταστολής των υπευθύνων της παράνομης μετανάστευσης και των ναυαγίων που συμβαίνουν στο ελληνικό SAR.

Φαίνεται ότι η αθώωση των εντολέων μας από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων δεν εξυπηρετεί τις ανωτέρω στοχεύσεις. Γι’ αυτό το λόγο, το ελληνικό κράτος, αντί να επανορθώσει για την άδικη πολύμηνη στέρηση της ελευθερίας τους, με την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και όλων των μέσων για την ομαλή επαναφορά στην ελεύθερη διαβίωση και την ένταξή τους στην κοινωνία, επιμένει να τους αντιμετωπίζει με σκληρότητα και απανθρωπιά. Αντί να αφεθούν ελεύθεροι, κρατούνται διοικητικά! Επί έντεκα μήνες, παρακολουθούμε το πως θύματα αυτού του ναυαγίου, όπως οι 9 διοικητικά κρατούμενοι πια, επαναθυματοποιούνται συνεχώς, είτε με την άδικη προσωρινή κράτηση τους είτε με την άδικη, και εκδικητική διοικητική κράτηση τους.

Η απόφαση για την επιβολή διοικητικής κράτησης στους εντολείς μας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ελληνική νομοθεσία και το Δίκαιο της Ένωσης καθώς δεν πληρούνται στο πρόσωπό τους οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις επιβολής της. Η απόφαση κράτησης δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο, επιβάλλεται εντελώς αυθαίρετα και καταχρηστικά, και οι εντολείς μας θα έπρεπε να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με τους υπόλοιπους επιζήσαντες του ναυαγίου, κατηγορία ευάλωτων προσώπων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, των οποίων την κράτηση δεν διανοήθηκαν καν οι αρχές, πέραν των πρώτων ημερών. Η αίτηση διεθνούς προστασίας των εννέα έχει ήδη καταγραφεί και δεν υφίσταται κανένας τυπικός ή ουσιαστικός λόγος για να κρατούνται.

Εν όψει των ανωτέρω, και σε συμμόρφωση και με τις αποφάσεις των ελληνικών Δικαστηρίων, καλούμε

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να  διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές θα απέχουν από την αυθαίρετη σύλληψη και  θα ανακαλέσουν τις εκδοθείσες παράνομες αποφάσεις της διοικητικής τους κράτησης    

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να διασφαλίσει την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσία και το Δικαίου της Ένωσης και οι εντολείς μας να απολαύσουν τα δικαιώματα που η κείμενη νομοθεσία προβλέπει, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης παραμονής μέχρι την εξέταση της αίτησής τους, της πρόσβασης σε συνθήκες υποδοχής και της προστασίας από αυθαίρετη κράτηση.

Την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες να μην επιτρέψει στις ελληνικές αρχές να εκθέσουν τους εντολείς μας, που ζήτησαν προστασία στη χώρα, να εκτεθούν σε σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να εκτεθούν σε μια ακόμα πρακτική αυθαίρετης κράτησης    

Την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη να παρέμβει στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του και να εγγυηθεί την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στους εντολείς από τις αρμόδιες αρχές.

Απαιτούμε την άρση της κράτησης των εννέα επιζώντων του ναυαγίου.

Οι Συνήγοροι Υπεράσπισης

One thought on “ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ ΠΟΥ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ

Leave a Reply